Thông điệp của Hiệu Trưởng

Nhìn lại chặng đường phát triển trong 15 năm, thầy và trò Trường Đại học Kinh tế - Luật có quyền tự hào và những gì đã xây dựng được, qua đó mới thấy sự lao động bền bỉ, sự cố gắng của các thế hệ giảng viên, cán bộ, viên chức và nhân viên Trường, đặc biệt là thế hệ những thầy cô đầu tiên từ khi Khoa Kinh tế - ĐHQG TP.HCM thành lập, là những người đi tiên phong để làm nên thương hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật như hôm nay.


ĐỐI TÁC

Tổng truy cập: 94,259

8,558