Nhà tài trợ

Trường Đại học Kinh tế - Luật trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng nhà trường trong thời gian qua
    LOGO  ĐƠN VỊ
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Hoa Sen Group

- Tài trợ trang thiết bị nội thất Phòng học Hoa Sen
- Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm
   Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank Sài Gòn

- Tài trợ phần mềm quản lý
- Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 

   Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP (PVFCCo)

- Tài trợ chương trình Tư vấn tuyển sinh Đại học từ năm 2012
   Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - Sacombank

- Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm

   Ngân hàng TMCP Kiên Long – Kiên Long Bank

- Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm

   Tổng công ty nước giải khát và bia rượu Sài Gòn

- Tài trợ vàng Hội thảo khoa học quốc tế về Toán học và ứng dụng năm 2013
   Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc – ACCA Việt Nam

- Tài trợ cho các hoạt động học thuật của sinh viên như: WAPA challenging, Đường đến thành công,...
- Tài trợ khóa học cho sinh viên và giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Kế toán - Kiểm toán
Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm
   Hiệp hội kế toán công chức Úc – CPA

- Tài trợ cho các hoạt động học thuật của sinh viên như: WAPA challenging, Đường đến thành công,...
- Tài trợ khóa học cho sinh viên và giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Kế toán - Kiểm toán

Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm
   Trung tâm thông tin di động khu vực II - Chi nhánh Tp.HCM 2

- Tài trợ Quỹ học bổng Thủ khoa - Á khóa
- Tài trợ Hội thảo khoa học quốc tế Toán học năm 2011
   Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam

Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm
   Ngân hàng TMCP Á châu - ACB

Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm

   Công ty Cổ phần chứng khoán TP.HCM - HSC

Tài trợ chương trình Sàn giao dịch chứng khoán ảo UEL - FESE 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm

  Công ty Cổ phần KD - DV Golf Long Thành

Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm

   Tổng Công ty Xây dựng số 1

Tài trợ Hội thi học thuật "Sinh viên ứng dụng Thống kê và Kinh tế lượng trong phân tích kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh"


ĐỐI TÁC

Tổng truy cập: 160,476