Liên hệ


Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM

 - Đối với đối tác trong nước, vui lòng liên hệ:
Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên - CES

Điện thoại: 08 37244555 (ext. 6631)
Email: ces@uel.edu.vn
Website: http://ces.uel.edu.vn   
Fanpage: htttp://www.facebook.com/uel.ces  

- Đối với đối tác quốc tế, vui lòng liên hệ:
Phòng Quan hệ hợp tác quốc tế
Điện thoại: 08 37244555 (ext. 6361)
Email: phonghtqt@uel.edu.vn   
Website: http://phtqt.uel.edu.vn
ĐỐI TÁC

Tổng truy cập: 160,478